✅ جلسه شورای معاونین شرکت عمران شهر جدید سهند به ریاست دکتر مصطفوی مدیرعامل ، اعضای هیئت مدیره ، مدیران واحدهای اداری تشکیل شد .
در این جلسه در خصوص مباحث و تصمیمات جلسه گذشته بحث و بررسی شد.

✅ جلسه شورای معاونین شرکت عمران شهر جدید سهند به ریاست دکتر مصطفوی مدیرعامل ، اعضای هیئت مدیره ، مدیران واحدهای اداری تشکیل شد .
در این جلسه در خصوص مباحث و تصمیمات جلسه گذشته بحث و بررسی شد.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23564
کد خبر
23564