جلسه شورای معاونین شرکت عمران شهر جدید سهند با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند،اعضای هیئت مدیره، معاونین و همکاران شرکت در سالن کنفرانس شرکت برگزار گردید ،در این جلسه ضمن بررسی پروژه های عمرانی و در دست اقدام ،مهندس صدیقی بعنوان سرپرست جدید اداره فنی و اجرایی و مهندس حناچی بعنوان مدیر جدید فضای سبز توسط مدیر عامل معرفی گردید.

جلسه شورای معاونین شرکت عمران شهر جدید سهند با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند،اعضای هیئت مدیره، معاونین و همکاران شرکت در سالن کنفرانس شرکت برگزار گردید ،در این جلسه ضمن بررسی پروژه های عمرانی و در دست اقدام ،مهندس صدیقی بعنوان سرپرست جدید اداره فنی و اجرایی و مهندس حناچی بعنوان مدیر جدید فضای سبز توسط مدیر عامل معرفی گردید.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20375
کد خبر
20375