🔹️مهندس مالکی مدیرکل حراست شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از پروژه های عمرانی شهر جدید سهند بازدید و در شورای معاونین شرکت عمران شهر جدید سهند حضور یافت .
در این جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند ضمن خیر مقدم ، گزارش مبسوطی از پروژه های اجرا شده و در دست اجرای شرکت عمران شهر جدید سهند نظیر ؛ پروژه های زیربنایی ، روبنایی ، آزادراه تبریز-اندیشه-سهند ، شروع تعداد 99 پروژه و تبدیل 40 مورد آن به قرارداد در سالجاری ، انعقاد تفاهم نامه های سرمایه گذاری و مشارکت بیش از 1500 میلیارد تومان ، فروش اقساطی و  مشکلات پیش روی شرکت عمران همچون رفع کامل موانع و معارض و تملک آزادراه ، حرکت جهادی برای اتمام پروژه های مسکن مهر و محوطه آنها ، حمایت حراست شرکت مادر از تسهیل قانون مناقصات و مزایدات ، تحقق کامل بودجه در سال 98 و تبدیل شهر جدید سهند از رتبه نیازمند به فرازمند و …. ارائه داد .
سپس اعضای هیئت مدیره و مدیران واحد گزارش کلی از اقدامات واحدها را ارائه دادند.

🔹️مهندس مالکی مدیرکل حراست شرکت مادر در شورای معاونین شرکت عمران گفت : بازدیدی که از شهر جدید سهند صورت گرفت ، واقعا حرکت جهادی در آن مشهود بود و ما شهر را بسان کارگاه بزرگ سازندگی دیدیم که پروژه های ریز و درشت آن با تمام توان در حال اجرا میباشند .
🔹️مهندس مالکی همچنین گفت : وظایف شرکت شهر جدید سهند خطیر بوده و طرح اقدام ملی مسکن وظایف آن را دوچندان کرده است .
وی افزود : بنده مجموعه شرکت عمران را مجموعه ای فعال و پویا دیدم که وحدت در آن حاکم است و مجموعه ای که وحدت و انسجام داشته باشد به یک هدف فکر خواهد کرد و آن رضایت شهروندان و رفاه نسبی آنان بوده که در کل فعالیتهای مثبتی که در شهر دیده میشود نویدبخش آینده ای روشن برای شهر جدید سهند خواهد بود .
وی در خاتمه به شاخص های جهانی سازمانهای موفق نظیر ؛ قانون مندی و قانون مداری ، پاسخگو بودن ، اولویت داشتن در کارها ، صیانت و حمایت از کارکنان ، نظارت و آموزش ، پذیرش انتقادهای منصفانه اشاره کرد .

🔹️مهندس مالکی مدیرکل حراست شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از پروژه های عمرانی شهر جدید سهند بازدید و در شورای معاونین شرکت عمران شهر جدید سهند حضور یافت .
در این جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند ضمن خیر مقدم ، گزارش مبسوطی از پروژه های اجرا شده و در دست اجرای شرکت عمران شهر جدید سهند نظیر ؛ پروژه های زیربنایی ، روبنایی ، آزادراه تبریز-اندیشه-سهند ، شروع تعداد 99 پروژه و تبدیل 40 مورد آن به قرارداد در سالجاری ، انعقاد تفاهم نامه های سرمایه گذاری و مشارکت بیش از 1500 میلیارد تومان ، فروش اقساطی و  مشکلات پیش روی شرکت عمران همچون رفع کامل موانع و معارض و تملک آزادراه ، حرکت جهادی برای اتمام پروژه های مسکن مهر و محوطه آنها ، حمایت حراست شرکت مادر از تسهیل قانون مناقصات و مزایدات ، تحقق کامل بودجه در سال 98 و تبدیل شهر جدید سهند از رتبه نیازمند به فرازمند و …. ارائه داد .
سپس اعضای هیئت مدیره و مدیران واحد گزارش کلی از اقدامات واحدها را ارائه دادند.

🔹️مهندس مالکی مدیرکل حراست شرکت مادر در شورای معاونین شرکت عمران گفت : بازدیدی که از شهر جدید سهند صورت گرفت ، واقعا حرکت جهادی در آن مشهود بود و ما شهر را بسان کارگاه بزرگ سازندگی دیدیم که پروژه های ریز و درشت آن با تمام توان در حال اجرا میباشند .
🔹️مهندس مالکی همچنین گفت : وظایف شرکت شهر جدید سهند خطیر بوده و طرح اقدام ملی مسکن وظایف آن را دوچندان کرده است .
وی افزود : بنده مجموعه شرکت عمران را مجموعه ای فعال و پویا دیدم که وحدت در آن حاکم است و مجموعه ای که وحدت و انسجام داشته باشد به یک هدف فکر خواهد کرد و آن رضایت شهروندان و رفاه نسبی آنان بوده که در کل فعالیتهای مثبتی که در شهر دیده میشود نویدبخش آینده ای روشن برای شهر جدید سهند خواهد بود .
وی در خاتمه به شاخص های جهانی سازمانهای موفق نظیر ؛ قانون مندی و قانون مداری ، پاسخگو بودن ، اولویت داشتن در کارها ، صیانت و حمایت از کارکنان ، نظارت و آموزش ، پذیرش انتقادهای منصفانه اشاره کرد .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21269
کد خبر
21269