جلسه شورای مسکن استان با حضور دکتر رحمتی معاونت هماهنگی و عمرانی استانداری ، دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند ومسئولین مسکن شهر سازی و … در خصوص پروژه های طرح اقدام ملی مسکن در محل استانداری برگزار گردید.

جلسه شورای مسکن استان با حضور دکتر رحمتی معاونت هماهنگی و عمرانی استانداری ، دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند ومسئولین مسکن شهر سازی و … در خصوص پروژه های طرح اقدام ملی مسکن در محل استانداری برگزار گردید.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20648
کد خبر
20648