جلسه شورای مسکن استان آذربایجان شرقی با حضور دکتر رحمتی معاون امور عمرانی استانداری ، دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و مدیران استانی در خصوص هماهنگی در تسریع عملیات اجرایی پروژه های طرح اقدام ملی مسکن

جلسه شورای مسکن استان آذربایجان شرقی با حضور دکتر رحمتی معاون امور عمرانی استانداری ، دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و مدیران استانی در خصوص هماهنگی در تسریع عملیات اجرایی پروژه های طرح اقدام ملی مسکن

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22022
کد خبر
22022