✅ جلسه سیف رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اسکو با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص تحویل مساجد امام رضا (ع) و امام جعفر صادق (ع) و امضای صورتجلسه فیمابین

✅ جلسه سیف رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان اسکو با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص تحویل مساجد امام رضا (ع) و امام جعفر صادق (ع) و امضای صورتجلسه فیمابین

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22898
کد خبر
22898