جلسه رفع مشکلات عرصه مسکن مهر شهر جدیدسهند با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند و تهنیت رئیس ثبت اسناد شهرستان اسکو و همکاران املاک وحقوقی

جلسه رفع مشکلات عرصه مسکن مهر شهر جدیدسهند با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند و تهنیت رئیس ثبت اسناد شهرستان اسکو و همکاران املاک وحقوقی

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21348
کد خبر
21348