جلسه دکتر پورعلی و مهندس ناصری نمایندگان شهر جدید گلمان با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و ارائه گزارش در خصوص آخرین وضعیت شهر جدید گلمان و بازنگری طرح جامع آن و استقرار ساختمان اداری که مقرر گردید واحد شهرسازی و معماری شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و مشاور طرح به همراه مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از شهر جدید مذکور بازدید میدانی بعمل آورند .

جلسه دکتر پورعلی و مهندس ناصری نمایندگان شهر جدید گلمان با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند و ارائه گزارش در خصوص آخرین وضعیت شهر جدید گلمان و بازنگری طرح جامع آن و استقرار ساختمان اداری که مقرر گردید واحد شهرسازی و معماری شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و مشاور طرح به همراه مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند از شهر جدید مذکور بازدید میدانی بعمل آورند .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22355
کد خبر
22355