✅ جلسه دکتر پورعلی مجری شهر جدید گلمان با دکتر مصطفوی مدیرعامل ، دکتر پناهی نایب رییس هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند و همکاران مرتبط با شهر جدید گلمان در ارتباط با ساماندهی مسایل مربوط به شهر جدید گلمان در قالب تفاهم نامه واگذاری ساختمان اداری ، فیمابین شرکت شین آوا و شرکت عمران شهر جدید سهند که مقرر گردید مجموعه فوق در اختیار متولیان شهر جدید گلمان (شهر جدید گلمان توسط شورایعالی معماری و شهرسازی در تاریخ 99/04/16 بصورت شهر جدید تصویب شده است) ، قرار گیرد.

همچنین کلیاتی از نحوه بازنگری و تدقیق محدوده اراضی و املاک شهر جدید گلمان توسط دکتر پورعلی مجری ارائه و نکته نظراتی از طرف مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت عمران در جلسات آتی با حضور مهندسین مشاور طرح آمایش ارائه گردد .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22666
کد خبر
22666