جلسه دکتر پناهی نایب رییس هیات مدیره و اعضای کارگروه مسکن مهر شرکت عمران شهر جدید سهند با ساکنین مجتمع 340 واحدی شرکت هورپاد و بررسی و حل مشکلات آنان.

جلسه دکتر پناهی نایب رییس هیات مدیره و اعضای کارگروه مسکن مهر شرکت عمران شهر جدید سهند با ساکنین مجتمع 340 واحدی شرکت هورپاد و بررسی و حل مشکلات آنان.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20917
کد خبر
20917