جلسه دکتر واعظی رییس پارک علم و فناوری استان آذربایجانشرقی با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص همکاری های فیمابین

جلسه دکتر واعظی رییس پارک علم و فناوری استان آذربایجانشرقی با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص همکاری های فیمابین

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23557
کد خبر
23557