✅ جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل و واحد مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس نجف زاده نماینده شرکت “پولین” ترکیه در خصوص سرمایه‌گذاری در پروژه های تفریحی شهر جدید سهند

✅ جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل و واحد مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس نجف زاده نماینده شرکت “پولین” ترکیه در خصوص سرمایه‌گذاری در پروژه های تفریحی شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23904
کد خبر
23904