جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل و همکاران مسکن مهر شرکت عمران شهر جدید سهند با دکتر رنجبر رئیس شعب سرپرستی بانک مسکن آذربایجان شرقی و معاونین و حضور نمایندگان شرکت چی چست در خصوص تسریع در فروش وام اقساطی باقیمانده واحدهای مسکونی آپارتمانی مساکن مهر خویش و اتخاذ تدابیر لازم برای استفاده مالکین از فرصت های باقیمانده مزایای تسهیلات بانکی ( در صورت عدم مراجعه مالک ، تسهیلات وام بانکی از 4 درصد به 18 درصد افزایش خواهد یافت).

جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل و همکاران مسکن مهر شرکت عمران شهر جدید سهند با دکتر رنجبر رئیس شعب سرپرستی بانک مسکن آذربایجان شرقی و معاونین و حضور نمایندگان شرکت چی چست در خصوص تسریع در فروش وام اقساطی باقیمانده واحدهای مسکونی آپارتمانی مساکن مهر خویش و اتخاذ تدابیر لازم برای استفاده مالکین از فرصت های باقیمانده مزایای تسهیلات بانکی ( در صورت عدم مراجعه مالک ، تسهیلات وام بانکی از 4 درصد به 18 درصد افزایش خواهد یافت).

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22095
کد خبر
22095