جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل و مهندس مددی مدیر طرح اقدام ملی مسکن شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس خباره مدیر اجرایی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و مشاور طرح در خصوص ارزیابی انجام کار پروژه های طرح اقدام ملی مسکن در دست اجرای ستاد مذکور

جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل و مهندس مددی مدیر طرح اقدام ملی مسکن شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس خباره مدیر اجرایی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و مشاور طرح در خصوص ارزیابی انجام کار پروژه های طرح اقدام ملی مسکن در دست اجرای ستاد مذکور

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22360
کد خبر
22360