جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل و دکتر پناهی نایب رییس هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند با دکتر ابراهیمی از اساتید دانشگاه صنعتی سهند در مورد شهر هوشمند ، زندگی و محیط زیست هوشمند و مدیریت هوشمند در شهر جدید سهند

در این جلسه مقرر گردید نظارت بر پروژه نقشه راه هوشمند سازی شهر با اساتید متخصص و مرتبط در دانشگاه صنعتی سهند راهبری و پس از اولویت بندی نسبت به انتخاب پروژه های اجرایی و عملیاتی کردن آن ها اقدامات لازم از طریق شرکت عمران شهر جدید سهند انجام شود .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22364
کد خبر
22364