✅ جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل و دکتر ندیم مشاور سرمایه‌گذاری شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس حضرتی در خصوص سرمایه‌گذاری در پروژه های آموزشی با رویکرد کیفی و شبانه روزی

✅ جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل و دکتر ندیم مشاور سرمایه‌گذاری شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس حضرتی در خصوص سرمایه‌گذاری در پروژه های آموزشی با رویکرد کیفی و شبانه روزی

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23820
کد خبر
23820