✅ جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با سردار محمدی جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان آذربایجانشرقی در خصوص تأمین مسکن پرسنل ناجا در قالب طرح اقدام ملی مسکن

✅ جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با سردار محمدی جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان آذربایجانشرقی در خصوص تأمین مسکن پرسنل ناجا در قالب طرح اقدام ملی مسکن

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22899
کد خبر
22899