جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس رضیی مشاور شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید جهت بررسی و ارزیابی و کنترل پروژه های شهر جدید سهند

جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس رضیی مشاور شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید جهت بررسی و ارزیابی و کنترل پروژه های شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22173
کد خبر
22173