جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند با سرمایه‌گذاران محترم جهت سرمایه گذاری درطرح اقدام ملی مسکن و پروژه های مشارکتی شهر جدیدسهند

جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند با سرمایه‌گذاران محترم جهت سرمایه گذاری درطرح اقدام ملی مسکن و پروژه های مشارکتی شهر جدیدسهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20831
کد خبر
20831