جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس داوران مدیرعامل شرکت آرش آرمه پیمانکار طرح اقدام ملی مسکن در خصوص احداث تعداد 500 واحد طرح اقدام ملی مسکن.

جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس داوران مدیرعامل شرکت آرش آرمه پیمانکار طرح اقدام ملی مسکن در خصوص احداث تعداد 500 واحد طرح اقدام ملی مسکن.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21670
کد خبر
21670