جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل ، دکتر پناهی هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس وکیلی شهردار و مهندس حامدی رییس شورای اسلامی شهر جدید سهند در ارتباط با اجرای صورتجلسه پارکینگ قطعات شماره 1210IN با کاربری(تجهیزات شهری).

جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل ، دکتر پناهی هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس وکیلی شهردار و مهندس حامدی رییس شورای اسلامی شهر جدید سهند در ارتباط با اجرای صورتجلسه پارکینگ قطعات شماره 1210IN با کاربری(تجهیزات شهری).

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21932
کد خبر
21932