جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و همکاران واحد شهرسازی و معماری شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس مرعشی از مهندسین مشاور شهر فردا در خصوص بررسی پارک ۳/۵ هکتاری میلاد شهر جدید گلمان که مطالعات صفر آن مورد تایید قرار گرفت.

جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و همکاران واحد شهرسازی و معماری شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس مرعشی از مهندسین مشاور شهر فردا در خصوص بررسی پارک ۳/۵ هکتاری میلاد شهر جدید گلمان که مطالعات صفر آن مورد تایید قرار گرفت.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23235
کد خبر
23235