جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل و مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس انصاری مدیرعامل تعاونی مسکن لشکر عاشورا در خصوص بررسی آخرین وضعیت پروژه ۸۳۰ واحدی مسکونی تجاری کمال

جلسه دکتر مصطفوی مدیرعامل و مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند با مهندس انصاری مدیرعامل تعاونی مسکن لشکر عاشورا در خصوص بررسی آخرین وضعیت پروژه ۸۳۰ واحدی مسکونی تجاری کمال

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23764
کد خبر
23764