جلسه دکتر قالیچی رییس مرکز علمی و کاربردی استان آذربایجانشرقی و هیئت همراه با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند برای بررسی راهکارها و همکاری های فیمابین با در نظر گرفتن ظرفیت ها و پتانسیل های شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=25237
کد خبر
25237