✅ جلسه دکتر فاتحی فر مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت حامیان صنعت بهره ور ایرانیان با دکتر مصطفوی مدیرعامل ، دکتر پناهی نایب رییس هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص ؛

✅ تهیه بسته آموزش های کوتاه مدت به صاحبان مشاغل برای ارتقای کیفیت مشاغل در زمینه های بهداشت، ایمنی و محیط زیست و تفکیک در مبداء پسماندها
✅ طرح توجیهی ایجاد دفتر ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در شرکت عمران شهر جدید سهند و تهیه الزامات مربوطه
✅ ارزیابی و تعیین مشاغل آلاینده و مزاحم در شهر جدید سهند و ارائه راهکار در خصوص نحوه ساماندهی و ارتقای آن ها

در این جلسه مقرر شد موارد اخیر و بحث هوشمند سازی توسط دکتر پناهی در جلسات آتی مطرح و راهکارهای نحوه همکاری را تعیین و ارائه نمایند .

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22513
کد خبر
22513