✅ جلسه دکتر عباس نژاد مدیرکل سازمان محیط زیست استان آذربایجانشرقی و معاونین ایشان با دکتر مصطفوی مدیرعامل و مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند در رابطه با مسائل زیست محیطی و گردشگری و تبادل نظر برای همکاری های فیمابین و بازدید از منطقه تفریحی گردشگری هشت بهشت

✅ جلسه دکتر عباس نژاد مدیرکل سازمان محیط زیست استان آذربایجانشرقی و معاونین ایشان با دکتر مصطفوی مدیرعامل و مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند در رابطه با مسائل زیست محیطی و گردشگری و تبادل نظر برای همکاری های فیمابین و بازدید از منطقه تفریحی گردشگری هشت بهشت

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23320
کد خبر
23320