✅ جلسه دکتر سالک مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور نقش سازان پارس با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص پروژه های طرح اقدام ملی مسکن و طرح های معماری و شهرسازی پروژه های مذکور

✅ جلسه دکتر سالک مدیرعامل شرکت مهندسین مشاور نقش سازان پارس با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص پروژه های طرح اقدام ملی مسکن و طرح های معماری و شهرسازی پروژه های مذکور

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22937
کد خبر
22937