جلسه دکتر رستمی معاون و اعضای هیئت مدیره شرکت برق منطقه ای آذربایجان با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در مورد تأمین مسکن کارکنان و مساعدت های لازم از طرف مدیرعامل شرکت عمران

جلسه دکتر رستمی معاون و اعضای هیئت مدیره شرکت برق منطقه ای آذربایجان با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در مورد تأمین مسکن کارکنان و مساعدت های لازم از طرف مدیرعامل شرکت عمران

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=22180
کد خبر
22180