✅ جلسه دکتر جعفر محسنی رییس سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجانشرقی و هیئت همراه با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص تامین مسکن کارکنان جهاد دانشگاهی

✅ جلسه دکتر جعفر محسنی رییس سازمان جهاد دانشگاهی آذربایجانشرقی و هیئت همراه با دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص تامین مسکن کارکنان جهاد دانشگاهی

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23181
کد خبر
23181