✅ جلسه دهکده ورزشی شهر جدید سهند با هدف تسریع در عملیات اجرایی و مانع زدایی از روند اجرایی پروژه با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند، مهندس وکیلی شهردار و مهندس حامدی رییس شورای اسلامی شهر جدید سهند و مهندس سلطانی سرمایه گذار پروژه

✅ جلسه دهکده ورزشی شهر جدید سهند با هدف تسریع در عملیات اجرایی و مانع زدایی از روند اجرایی پروژه با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند، مهندس وکیلی شهردار و مهندس حامدی رییس شورای اسلامی شهر جدید سهند و مهندس سلطانی سرمایه گذار پروژه

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23249
کد خبر
23249