جلسه دکتر پناهی نایب رییس هیئت مدیره و همکاران مرتبط شرکت عمران شهر جدید سهند ، مهندس نجفیان معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی و مهندسین مشاور نقش محیط در خصوص طرح کریدور آزادراه تبریز-سهند و طراحی و برنامه ریزی پهنه های گردشگری و توسعه اراضی پیرامون آزادراه که پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید جزئیات طرح ضمن اصلاحات برخی نواقص توسط مهندسین مشاور نقش محیط ( تهیه کننده طرح جامع کلانشهر تبریز ) در جلسه بعدی ارائه گردد.

جلسه دکتر پناهی نایب رییس هیئت مدیره و همکاران مرتبط شرکت عمران شهر جدید سهند ، مهندس نجفیان معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان شرقی و مهندسین مشاور نقش محیط در خصوص طرح کریدور آزادراه تبریز-سهند و طراحی و برنامه ریزی پهنه های گردشگری و توسعه اراضی پیرامون آزادراه که پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید جزئیات طرح ضمن اصلاحات برخی نواقص توسط مهندسین مشاور نقش محیط ( تهیه کننده طرح جامع کلانشهر تبریز ) در جلسه بعدی ارائه گردد.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21840
کد خبر
21840