جلسه در خصوص برنامه ریزی شروع پروژه های جدید سال ۹۹ با حضور دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند ،معاونین وناظرین واحد فنی و اجرایی در دفتر مدیر عامل برگزار گردید.

جلسه در خصوص برنامه ریزی شروع پروژه های جدید سال ۹۹ با حضور دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند ،معاونین وناظرین واحد فنی و اجرایی در دفتر مدیر عامل برگزار گردید.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20422
کد خبر
20422