جلسه توسعه اسب سواری در منطقه هشت بهشت سهند با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند،هیئت مدیره و معاونین ،آقای حسین زاده و آقای رجبی رئیس هیئت سوار کاری استان در دفتر کار مدیر عامل برگزار گردید.

جلسه توسعه اسب سواری در منطقه هشت بهشت سهند با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند،هیئت مدیره و معاونین ،آقای حسین زاده و آقای رجبی رئیس هیئت سوار کاری استان در دفتر کار مدیر عامل برگزار گردید.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20658
کد خبر
20658