جلسه تعاونی مسکن دادگستری استان با حضور دادستان محترم شهرستان اسکو آقای عبدی، همکاران دادگستری استان ، دکتر رضا زاده ذیحساب شرکت عمران و آقای خلیل نژاد معاونت اداری و مالی شرکت برگزار گردید

جلسه تعاونی مسکن دادگستری استان با حضور دادستان محترم شهرستان اسکو آقای عبدی، همکاران دادگستری استان ، دکتر رضا زاده ذیحساب شرکت عمران و آقای خلیل نژاد معاونت اداری و مالی شرکت برگزار گردید

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20489
کد خبر
20489