جلسه بینش رییس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و هیئت همراه با دکتر مصطفوی مدیرعامل و مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص همکاریهای فیمابین و بازدید از پروژه های عمرانی شهر جدید سهند

جلسه بینش رییس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و هیئت همراه با دکتر مصطفوی مدیرعامل و مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند در خصوص همکاریهای فیمابین و بازدید از پروژه های عمرانی شهر جدید سهند

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23639
کد خبر
23639