✅ در این جلسه دکتر مصطفوی ضمن تقدیر از اهتمام ویژه حاضرین به این امر مهم و تاکید بر رفع مانع زدایی از این پروژه به شرایط مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید اشاره کرد و گفت: تعهدی که در قبال مردم شریف داریم، از برنامه زمانبندی عقب بوده و باید این عقب ماندگی بصورت جهادی با همکاری و همدلی ادارات ذیربط جبران شود.
مدیرعامل شرکت عمران با تقدیر و تشکر از پیگیری های دکتر پورمحمدی استاندار آذربایجانشرقی ، دکتر پزشکیان و دکتر صومی افزود: این جلسات ابتدا بصورت هفته ای و بعد از طی روند مناسب بصورت ماهانه برگزار گردد تا گزارش کار ارائه و اگر موانعی در روند پیشرفت پروژه حادث شد، مرتفع شود تا انشاالله با اتمام این بیمارستان که از مطالبات بحق مردم فهیم است، شهر جدید سهند به قطب سلامت استان تبدیل گردد.
در این جلسه شهردار، رییس شورا، رییس شبکه بهداشت و درمان و خیر نیکوکار و نماینده تام الاختیار ایشان نکته نظرات خود را ارائه نمودند.

✅ در این جلسه دکتر مصطفوی ضمن تقدیر از اهتمام ویژه حاضرین به این امر مهم و تاکید بر رفع مانع زدایی از این پروژه به شرایط مجمع عمومی شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید اشاره کرد و گفت: تعهدی که در قبال مردم شریف داریم، از برنامه زمانبندی عقب بوده و باید این عقب ماندگی بصورت جهادی با همکاری و همدلی ادارات ذیربط جبران شود.
مدیرعامل شرکت عمران با تقدیر و تشکر از پیگیری های دکتر پورمحمدی استاندار آذربایجانشرقی ، دکتر پزشکیان و دکتر صومی افزود: این جلسات ابتدا بصورت هفته ای و بعد از طی روند مناسب بصورت ماهانه برگزار گردد تا گزارش کار ارائه و اگر موانعی در روند پیشرفت پروژه حادث شد، مرتفع شود تا انشاالله با اتمام این بیمارستان که از مطالبات بحق مردم فهیم است، شهر جدید سهند به قطب سلامت استان تبدیل گردد.
در این جلسه شهردار، رییس شورا، رییس شبکه بهداشت و درمان و خیر نیکوکار و نماینده تام الاختیار ایشان نکته نظرات خود را ارائه نمودند.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23251
کد خبر
23251