✅ جلسه برنامه زمانبندی تکمیل آسانسورهای باقیمانده غدیرها و تکمیل نواقصات مساکن مهر با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل و همکاران واحد مسکن مهر شرکت عمران شهر جدید سهند و نماینده پیمانکار مربوطه

✅ جلسه برنامه زمانبندی تکمیل آسانسورهای باقیمانده غدیرها و تکمیل نواقصات مساکن مهر با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل و همکاران واحد مسکن مهر شرکت عمران شهر جدید سهند و نماینده پیمانکار مربوطه

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23175
کد خبر
23175