جلسه بررسی ۹۹پروژه معرفی شده در سال جدید، بعد از ظهر امروز با رعایت فاصله اجتماعی در مجتمع فرهنگی هشت بهشت سهند با حضور دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند و اعضای هیئت مدیره،معاونین ومدیران واحدهابرگزار گردید ، طبق تصمیمات و بررسی ها لیست نهایی پروژه ها طی هفته بعد اعلام خواهد شد

جلسه بررسی ۹۹پروژه معرفی شده در سال جدید، بعد از ظهر امروز با رعایت فاصله اجتماعی در مجتمع فرهنگی هشت بهشت سهند با حضور دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند و اعضای هیئت مدیره،معاونین ومدیران واحدهابرگزار گردید ، طبق تصمیمات و بررسی ها لیست نهایی پروژه ها طی هفته بعد اعلام خواهد شد

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20147
کد خبر
20147