جلسه بررسی کارشناسی مشکل دیوار سنگی مجتمع مسکونی تیوا فاز چهار با حضور مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران ،معاونین ،آقای زارع نماینده فرماندار ی،مهندس عباس نژاد معاونت خدمات شهری شهرداری سهند،نمایندگان سایر ادارات شهرستان ،پیمانکار و نظارت برگزار گردید.

جلسه بررسی کارشناسی مشکل دیوار سنگی مجتمع مسکونی تیوا فاز چهار با حضور مهندس سعیدی عضو هیئت مدیره شرکت عمران ،معاونین ،آقای زارع نماینده فرماندار ی،مهندس عباس نژاد معاونت خدمات شهری شهرداری سهند،نمایندگان سایر ادارات شهرستان ،پیمانکار و نظارت برگزار گردید.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20429
کد خبر
20429