جلسه بررسی پروژه های مربوط به ساختمانهای ورزشی و فرهنگی شهر جدید سهند با حضور دکتر پناهی عضو هیئت مدیره شرکت عمران سهند،مهندس مددی معاونت شهرسازی در سالن کنفرانس شرکت عمران شهر جدیدسهند برگزار گردید.

جلسه بررسی پروژه های مربوط به ساختمانهای ورزشی و فرهنگی شهر جدید سهند با حضور دکتر پناهی عضو هیئت مدیره شرکت عمران سهند،مهندس مددی معاونت شهرسازی در سالن کنفرانس شرکت عمران شهر جدیدسهند برگزار گردید.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20712
کد خبر
20712