جلسه بررسی و تصویب مطالعات فاز اول عمارت هشت بهشت ( چایخانه ، شربت خانه ایرانی ، رصدخانه و … ) و اتصال و ارتباط آن از مسیر دوچرخه به پله ارتباطی فاز 4 جهت تهیه ماکت طرح و شروع مطالعات فاز دوم در کمیته معماری و شهرسازی ، همچنین مجتمع فرهنگی فاز 4 شهر جدید سهند و بازنگری در طرح ارائه شده توسط مشاور و طراحی پارک موسوم به مینیاتور و اصلاحات آن جهت شروع مطالعات فاز دوم با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل ، دکتر پناهی نایب رییس هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند ، مهندس وکیلی شهردار ، مهندس حامدی رییس شورای اسلامی شهر جدید سهند ، اعضای کمیته و اساتید دانشگاه.

جلسه بررسی و تصویب مطالعات فاز اول عمارت هشت بهشت ( چایخانه ، شربت خانه ایرانی ، رصدخانه و … ) و اتصال و ارتباط آن از مسیر دوچرخه به پله ارتباطی فاز 4 جهت تهیه ماکت طرح و شروع مطالعات فاز دوم در کمیته معماری و شهرسازی ، همچنین مجتمع فرهنگی فاز 4 شهر جدید سهند و بازنگری در طرح ارائه شده توسط مشاور و طراحی پارک موسوم به مینیاتور و اصلاحات آن جهت شروع مطالعات فاز دوم با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل ، دکتر پناهی نایب رییس هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید سهند ، مهندس وکیلی شهردار ، مهندس حامدی رییس شورای اسلامی شهر جدید سهند ، اعضای کمیته و اساتید دانشگاه.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21448
کد خبر
21448