جلسه بررسی و تبادل نظر طرح های ایجاد کبوتر خانه در منطقه تفریحی گردشگری هشت بهشت سهند با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند ، استاد آل هاشمی تهیه کننده و کارگردان برنامه تلویزیونی حرکت ،دکتر مرادی و خانم دکتر پاشایی و همراهان در سالن کنفرانس شرکت عمران برگزار گردید.

جلسه بررسی و تبادل نظر طرح های ایجاد کبوتر خانه در منطقه تفریحی گردشگری هشت بهشت سهند با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند ، استاد آل هاشمی تهیه کننده و کارگردان برنامه تلویزیونی حرکت ،دکتر مرادی و خانم دکتر پاشایی و همراهان در سالن کنفرانس شرکت عمران برگزار گردید.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20291
کد خبر
20291