جلسه بررسی نقشه های پروژه ساخت تالار و رستوران های شهر جدید سهند با حضور دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند ،معاونین فنی و اجرایی و شهرسازی ، مهندسین مشاور فرازآب و همکاران در سالن کنفرانس شرکت عمران شهر جدید سهند برگزار گردید.

جلسه بررسی نقشه های پروژه ساخت تالار و رستوران های شهر جدید سهند با حضور دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند ،معاونین فنی و اجرایی و شهرسازی ، مهندسین مشاور فرازآب و همکاران در سالن کنفرانس شرکت عمران شهر جدید سهند برگزار گردید.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20273
کد خبر
20273