جلسه بررسی نقشه های پارک ۶۰ هکتاری فاز چهار با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند، اعضای هیئت مدیره ،معاونین و مهندسین مشاور فراز آب و شارستان در سالن جلسات شرکت عمران برگزار گردید

جلسه بررسی نقشه های پارک ۶۰ هکتاری فاز چهار با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند، اعضای هیئت مدیره ،معاونین و مهندسین مشاور فراز آب و شارستان در سالن جلسات شرکت عمران برگزار گردید

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20293
کد خبر
20293