جلسه بررسی نقشه های شرکت توسعه خدماتی،زیربنایی پارس در خصوص طرح اقدام ملی مسکن ویژه فرهنگیان در شهر سهند با حضور دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند برگزار گردید.

جلسه بررسی نقشه های شرکت توسعه خدماتی،زیربنایی پارس در خصوص طرح اقدام ملی مسکن ویژه فرهنگیان در شهر سهند با حضور دکتر مصطفوی مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند برگزار گردید.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20539
کد خبر
20539