جلسه بررسی مجتمع فرهنگی فاز ۳ شهر سهند با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند، همکاران واحد شهرسازی ،دکتر قلی زاده رئیس اداره ارشاد اسکو و مشاورین راد پی گستر در محل سالن جلسات برگزار گردید

جلسه بررسی مجتمع فرهنگی فاز ۳ شهر سهند با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدیدسهند، همکاران واحد شهرسازی ،دکتر قلی زاده رئیس اداره ارشاد اسکو و مشاورین راد پی گستر در محل سالن جلسات برگزار گردید

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20491
کد خبر
20491