جلسه بررسی طرح پارک ۲/۵ هکتاری فاز ۳ با حضور دکتر پناهی نایب رئیس هیئت مدیره شرکت عمران ،همکاران و مشاورین ابنیه نو اندیش در محل سالن کنفرانس شرکت عمران برگزار گردید

جلسه بررسی طرح پارک ۲/۵ هکتاری فاز ۳ با حضور دکتر پناهی نایب رئیس هیئت مدیره شرکت عمران ،همکاران و مشاورین ابنیه نو اندیش در محل سالن کنفرانس شرکت عمران برگزار گردید.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=20292
کد خبر
20292