جلسه بررسی طرح های شهرسازی و طراحی شهری در زمینه ؛
1- طراحی محور اصلی فاز 4 از میدان کندوان تا میدان خلیج فارس
2- آسیب شناسی سیما و منظر شهری شهر جدید سهند و طراحی هفت مکان به عنوان نمونه
3- بررسی طرح هشت بهشت و آموزش کوهنوردی
با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل ، دکتر پناهی نایب رییس هیئت مدیره و همکاران شهرسازی و معماری شرکت عمران شهر جدید سهند و نماینده مشاورین سبز اندیش پایش

جلسه بررسی طرح های شهرسازی و طراحی شهری در زمینه ؛
1- طراحی محور اصلی فاز 4 از میدان کندوان تا میدان خلیج فارس
2- آسیب شناسی سیما و منظر شهری شهر جدید سهند و طراحی هفت مکان به عنوان نمونه
3- بررسی طرح هشت بهشت و آموزش کوهنوردی
با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل ، دکتر پناهی نایب رییس هیئت مدیره و همکاران شهرسازی و معماری شرکت عمران شهر جدید سهند و نماینده مشاورین سبز اندیش پایش

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21443
کد خبر
21443