جلسه بررسی طرحهای قابل اجرا در مجموعه هشت بهشت سهند، مجتمع فرهنگی فاز چهار ،محور اصلی فاز چهار و میدان مادر شهر جدیدسهند با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید سهند،دکتر پناهی نائب رئیس هیئت مدیره،  کمیته فنی شرکت عمران و مشاور سبز اندیش پایش در محل شرکت عمران شهر جدیدسهند برگزار گردید.

جلسه بررسی طرحهای قابل اجرا در مجموعه هشت بهشت سهند، مجتمع فرهنگی فاز چهار ،محور اصلی فاز چهار و میدان مادر شهر جدیدسهند با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل شرکت عمران شهرجدید سهند،دکتر پناهی نائب رئیس هیئت مدیره،  کمیته فنی شرکت عمران و مشاور سبز اندیش پایش در محل شرکت عمران شهر جدیدسهند برگزار گردید.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=21436
کد خبر
21436