✅ جلسه بررسی سامانه هوشمندسازی خدمات مجموعه تفریحی ، گردشگری و ورزشی هشت بهشت با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس مددی معاون شهرسازی و معماری ، مهندس شاه آبادی مشاور مدیرعامل در مجموعه هشت بهشت شرکت عمران شهر جدید سهند و همکاران مربوطه در راستای ارتقای خدمات بهینه به شهروندان و صدور کارت شهروندی ، مدیریت پایدار منابع فضای سبز و منابع طبیعی و تامین امنیت بیشتر استفاده کنندگان از طریق فناوری اطلاعات که مقرر شد ابتدا به صورت آزمایشی برای کارکنان شرکت عمران عملیاتی گردد.

✅ جلسه بررسی سامانه هوشمندسازی خدمات مجموعه تفریحی ، گردشگری و ورزشی هشت بهشت با حضور دکتر مصطفوی مدیرعامل ، مهندس مددی معاون شهرسازی و معماری ، مهندس شاه آبادی مشاور مدیرعامل در مجموعه هشت بهشت شرکت عمران شهر جدید سهند و همکاران مربوطه در راستای ارتقای خدمات بهینه به شهروندان و صدور کارت شهروندی ، مدیریت پایدار منابع فضای سبز و منابع طبیعی و تامین امنیت بیشتر استفاده کنندگان از طریق فناوری اطلاعات که مقرر شد ابتدا به صورت آزمایشی برای کارکنان شرکت عمران عملیاتی گردد.

لینک کوتاه نوشته
https://sahand.ntdc.ir/?p=23770
کد خبر
23770